MUDr. Dimitris KAČARAS M.D., Ph.D.
Internista, specialista na bolesti páteře, praktický lékař pro dospělé

STARÁM SE PEČLIVĚ A S ÚCTOU O VAŠE ZDRAVÍ.


praxe 33 let, poslední místo primář Oddělení následné lůžkové péče a interní myoskeletární ambulance ve Vysokomýtské nemocnici.

Odbornosti: internista, specialista na bolesti páteře s vertebrogenní ambulancí ve Vysomokýtské nemocnici, zkušený  praktický lékař pro dospělé. Lékař bez hranic, pedagog.

Zkušenosti: Nemocnice v ČR

Kardiologická klinika Fakultní všeobecné nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Chrudimská nemocnice, Vysokomýtská  nemocnice.

Náplň:

zajišťuji vyšetření pacientů s chronicky vzniklými obtížemi, konsiliární vyšetření pacientů s vnitřními chorobami na doporučení praktických lékařů nebo jiných specialistů, předoperační interní vyšetření, vyšetření pro posudkové účely, včetně ambulantní sledování pacientů, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé převedení do péče odborných ambulancí. Dále základní diferenciální diagnostiku, zaléčení nebo zajištění odeslání pacientů k dalším potřebným odborným vyšetřením, nebo hospitalizacím na příslušná oddělení dle charakteru onemocnění.

Věnuji se účelné farmakoterapii, která je dnes velmi závažným problémem.

                  

NOVINKY

pro pacienty s nestabilním tlakem zavádíme monitoring tlaku 24 hodin denně, nebo ambulantní sledování během ordinace.